FÖRETAG2018-01-15T14:56:49+00:00

FÖRETAG

Användningen av ”Hållbarhet” som term har på bara ett par år ökat explosionsartat. Har inte företaget eller verksamheten en hållbarhetspolicy, -plan och i vissa fall även en -redovisning anknuten till samma hållbarhet så ligger man helt enkelt efter.

Men… frågan är vad Hållbarhet egentligen betyder inom bygg- och fastighetsbranschen? Fler och fler kunder tar det för självklart att just din personal har grundläggande kunskap på området.

Har din personal utbildats i branschanknuten Hållbarhet?

Felicia Oreholm Kurser Husbyggarskolan

Husbyggarskolan – Hållbara material & tekniker

FÖRETAG

Felicia Oreholm Kurser Hållbarhet i fastighetsförvaltning

Hållbarhet i fastighetsförvaltning

FÖRETAG

Felicia Oreholm Kurser Miljö & Hållbarthet i bygg

Miljö och hållbarhet i byggande

FÖRETAG

Felicia Oreholm Kurser Hållbart Ledarskap

Hållbart ledarskap & Positiv styrning

FÖRETAG

Felicia Oreholm Kurser Sunda Huset

Sunda huset

FÖRETAG