HÅLLBARHET I FASTIGHETSFÖRVALTNING2017-07-01T16:28:31+00:00

HÅLLBARHET I FASTIGHETSFÖRVALTNING

Hållbarhetsarbetet står idag högt upp på fastighetsbolagens dagordningar. Det sträcker sig från långsiktiga och ekonomiskt förutsägbara underhållsplaner, till energieffektivisering, miljöhänsyn, inkludering, skapandet av sociala mötesplatser och möjligheter att komma till tals i konstruktiva hyresgästdialoger.

Hållbarhet i fastighetsförvaltning 2-10 dgr
 • Ekologi
 • Ekonomi
 • Social hållbarhet
 • Demokrati

De kortare kurserna vänder sig till små och medelstora fastighetsbolag som inte känner att de har ett strategiskt hållbarhetsarbete, och är medvetna om att det finns uppenbara vinster med att implementera en tydlig hållbarhetsplan för sin praktiska verksamhet och varumärket.

All fastighetspersonal hos de större fastighetsbolagen förväntas ha koll på hållbarhetsfrågorna. Mindre förvaltningsbolag kommer att ställa om så snart de anställt en förvaltare med kunskap och engagemang i frågorna. Med kursen i bagaget är man mycket väl förberedd på hur man konstruktivt hanterar Hållbarhet i framkant.

Kurserna inkluderar även Hållbart ledarskap och positiv styrning för att kunna manövrera både medarbetare, kunder och leverantörer i rätt riktning.

Kurserna anpassas efter kundens specifika behov, och kan inkludera bl a:
 • Nationella miljömål
 • Ekosystemtjänster
 • Miljöbalken
 • Inomhusmiljö
 • Energieffektivisering
 • Material och underhåll
 • Avfallshantering
 • NKI  & det hållbara varumärket
 • Inkludering & hyresgästdialoger
 • Sociala & hållbara krav vid upphandling
 • Trygghetsskapande åtgärder
 • Nudging & positiv styrning
 • Hållbart och konstruktivt ledarskap