HÅLLBART LEDARSKAP & POSITIV STYRNING2017-07-01T16:29:37+00:00

HÅLLBART LEDARSKAP & POSITIV STYRNING

Många medarbetare uttrycker idag en brist på trovärdigt Hållbarhetsarbete i företagens ledning, och det skaver av den anledningen att medvetenheten om framförallt miljön är hög, och samhället i stort håller på att ställa om. Och de som inte har ställt om är väl medvetna om att de borde, men saknar incitamenten.

Så hur leder man både sig själv, medarbetare och kunder? Kursen lär er inventera, kartlägga och tydliggöra de möjligheter ni har att styra och ställa om. Och ska man motivera till hållbara förändringar måste man både förstå, och kunna walk the talk.

Kursen skapar anknytning mellan individen och möjligheterna, vilket gör det så mycket enklare att motivera, sparra och uppmuntra sig själv och sina medarbetare till att bli hållbara medspelare.