HUSBYGGARSKOLAN – Hållbara material & tekniker2017-07-01T16:24:57+00:00

HUSBYGGARSKOLAN – HÅLLBARA MATERIAL & TEKNIKER

I Husbyggarskolan går vi igenom 17 punkters sund och miljöprofilerad villaprojektering med start i platsens förutsättningar, vidare genom bl a stommar, fönster, utformning, uppvärmning, ventilation, vatten och avlopp, till egen el, inredning och färg.

Det hållbara materialbiblioteket finns på plats för att illustrera materialsamverkan, praktisk byggfysik, dvs hur fungerar fukt och värme i förhållande till ingående material och byggnader. Givetvis är det även till för de studerande/kursdeltagarna att kunna klämma på material och teknik, och ställa frågor om desamma.

  • Hållbara material & praktisk byggfysik, inklusive materialbibilotek
  • Miljöteknik
  • Energieffektivitet & utformning
  • Kemikalier
  • Underhållbarhet