SUNDA HUSET2017-07-01T15:50:35+00:00

SUNDA HUSET

Jag ville bygga och bo i ett sundare hus med ett minde ekologiskt avtryck i drift. Föreläsningen om Sunda Huset redogör för grundtanken, utmaningarna, medgångarna och hur det är att bo i ett hus som inte är byggt enligt dagens standard.

Att det jag ville bygga enligt mina egna ideer skulle vara så ifrågasatt var för mig en gåta. Varför hade de som inte skulle varken betala eller bo i detta hus så många negativa åsikter om det Sunda Huset?

Idag fem år senare har jag större förståelse för deras ifrågasättanden. Kunskapen om att bygga annat än standard är väldigt låg där ute, och då är det enklare att sätta sig på tvären än att vara öppen för möjligheterna. Samtidigt så uttrycker de som var med i processen, att det var roligt att bygga med mig, för att även jag själv ledde arbetet öppenhet, vilja och glädje.

Föreläsningen handlar lika mycket om hur jag gick till väga från början till slut, som om att inspirera, och ingjuta lite jävlaranamma i de som önskar bygga, men inte enligt standard.