YH & UNIVERSITET2017-07-01T15:54:36+00:00

YH & UNIVERSITET

Miljö har kommit att bli en hygienfaktor, och har i samma veva även svällt och bytt namn till Hållbarhet. Numer är ingen utbildning är komplett utan grundläggande och ämnesrelaterad miljökunskap.

Detsamma gäller långsiktig ekonomisk och social förvaltning. Där krävs inkludering och mångfald, för att skapa starka och uthålliga varumärken.

Riktigt goda affärer skapar vinnare i så många led som möjligt.

Yh-kurserna jag undervisar inom heter generellt Miljö & Hållbarhet, Hållbart byggande, Hållbarhet, Omvärldsbevakning med fokus på Hållbarhet, Fastighetsteknik och energieffektivisering. De studerande är blivande byggingenjörer, fastighetsförvaltare, fastighetstekniker och driftstekniker.

På universitet är jag gästföreläsare för byggingenjörer med Husbyggarskolan. Där använder jag mig av ett mycket omfattande materialbibliotek så att de studerande får möjlighet att känna på, och fråga utifrån både material och teknik.  Håller även 15p fastighetsförvaltning för byggingenjörer.

Felicia Oreholm Kurser Miljö & Hållbarthet i bygg

Miljö och hållbarhet i byggande

YH & UNIVERSITET

Felicia Oreholm Kurser Hållbart Ledarskap

Hållbart ledarskap & Positiv styrning

YH & UNIVERSITET

Felicia Oreholm Kurser Husbyggarskolan

Husbyggarskolan

YH & UNIVERSITET

Felicia Oreholm Kurser Hållbarhet i fastighetsförvaltning

Hållbarhet i fastighetsförvaltning

YH & UNIVERSITET

Felicia Oreholm Kurser Husbyggarskolan

Hållbara material & tekniker

YH & UNIVERSITET