Hållbarhet i fastighetsförvaltning2017-07-01T16:05:54+00:00

HÅLLBARHET I FASTIGHETSFÖRVALTNING

Hållbarhetsarbetet står idag högt upp på fastighetsbolagens dagordningar. Det sträcker sig från långsiktiga och ekonomiskt förutsägbara underhållsplaner, till energieffektivisering, miljöhänsyn, inkludering, skapandet av sociala mötesplatser och möjligheter att komma till tals i konstruktiva hyresgästdialoger.

Hållbarhet i fastighetsförvaltning 8-12 dgr
 • Ekologi
 • Ekonomi
 • Social hållbarhet
 • Demokrati

De längre kurserna är för fastighetsförvaltar- och fastighetsteknikerutbildningar inom Yh och universitet.

All fastighetspersonal hos de större fastighetsbolagen förväntas ha koll på hållbarhetsfrågorna. Mindre förvaltningsbolag kommer att ställa om så snart de anställt en förvaltare med kunskap och engagemang i frågorna. Med kursen i bagaget är man mycket väl förberedd på hur man konstruktivt hanterar Hållbarhet i framkant.

Kurserna inkluderar även Hållbart ledarskap och positiv styrning för att kunna manövrera både medarbetare, kunder och leverantörer i rätt riktning.

Kurserna anpassas efter kundens specifika behov, och kan inkludera bl a:
 • Nationella miljömål
 • Ekosystemtjänster
 • Miljöbalken
 • Inomhusmiljö
 • Energieffektivisering
 • Material och underhåll
 • Avfallshantering
 • NKI  & det hållbara varumärket
 • Inkludering & hyresgästdialoger
 • Sociala & hållbara krav vid upphandling
 • Trygghetsskapande åtgärder
 • Nudging & positiv styrning
 • Hållbart och konstruktivt ledarskap