Hållbart ledarskap & Positiv styrning2017-07-01T16:08:36+00:00

HÅLLBART LEDARSKAP & POSITIV STYRNING

Alla fastighetsförvaltare ska kunna hantera Hållbarhetsfrågorna direkt eller indirekt genom att delegera behoven av insatser.

Många medarbetare uttrycker idag en brist på trovärdigt Hållbarhetsarbete i företagens ledning, och det skaver av den anledningen att samhället har i mycket stor utsträckning ställt om. Och de som inte har ställt om är väl medvetna om att de borde men saknar incitamenten.

Så hur leder man både sig själv, medarbetare och kunder? Kursen lär blivande fastighetsförvaltare och fastighetstekniker att inventera, kartlägga och tydliggöra de möjligheter ett fastighetsbolag har att styra och ställa om. Ska man motivera till hållbara förändringar måste man både förstå, och kunna walk the talk.