Miljö och hållbarhet i byggande2017-07-02T07:53:54+00:00

MILJÖ OCH HÅLLBARHET I BYGGANDE

Området hållbarhet har gått från ett kanske nödvändigt ont till att vara en prioriterad fråga inom byggbranschen. Många av dagens kunder kräver i avtal att byggentreprenören och dess medarbetare har utbildning inom området. Vad gäller, vilka möjligheter, och framförallt varför?

Jag innehar Sveriges största hållbara materialbibliotek. Det erbjuder inte bara deltagarna möjligheten att få känna på, fråga och delvis känna igen material och teknik, utan är ett pedagogiskt verktyg för att förklara materialsamverkan, och hur fukt och värme fungerar i de byggda husen.

Miljö och Hållbarhet i byggande 6-12 dgr
 • Nationella miljömål
 • Tillståndet i miljön
 • ­Miljöbalken
 • ­Ekosystemtjänster
 • ­Miljöhot
 • ­Avfall & Resurser
 • ­Kemi & risker
 • ­Hållbara material, fukt och värme (Praktisk byggfysik)
 • ­Energiteknik & effektivisering
 • Byggvarudeklarationer & Säkerhetsdatablad
 • ­Materialdatabaser
 • ­Miljöklassificering av byggnader
 • ­Miljöpolicy & Plan
 • MKB
 • Förorenade byggnader & Mark
 • Grundläggande miljökunskap