BIM-podden -Vadå Hållbarhet..?

Felicia Oreholm -Hållbarhetsstrateg som föreläser och utbildar i Hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen, Miljöprofilerat byggande, samt i Sund & lönsam inomhusmiljö.

Avsnittet handlar om vikten av att ha medarbetarna med sig då man påbörjar eller accelererar en verksamhets Hållbarhetsarbete, och hur mycket enklare den utvecklingen blir om man skapat en anknytningsbar förståelse inför fördelarna i att arbeta mer Hållbart.

Detta oavsett om det handlar om miljöhänsyn, bättre projekterande och byggande, praktisk byggfysik, kemikalier, resurser, avfall, sund inomhusmiljö eller om hur vi beter oss på jobbet, och hur vi vill att våra kunder skall uppfatta oss. Är vi en attraktiv arbetsgivare, leverantör eller samarbetspartner? Allt handlar ju egentligen om långsiktig lönsamhet, och det är svårt att få till utan att förstå den synergiska kedjan.

Det är mitt jobb att skapa denna anknytning, intresse och tom lust att hoppa på Hållbarhetståget för bygg- och fastighetsbolagen.

Läs mer