Kurser och föreläsningar

Här finns ett urval av mina kurser och föreläsningar. För mer information, kontakta mig.

Miljöprofilerat vs Certifierat – a.k.a Hållbart byggande

Hållbart planerande, byggande och förvaltande

Bygga hållbart, vad är det egentligen? Fastighetsbranschen ställer fler och fler krav på byggbolagen när det kommer till Hållbarhet.

LÄS MER

Kursen vänder sig till de som har kunder, eller vill ha kunder som har mindre miljöbelastande byggande och drift i sin kravställan. Eller de som vill kunna ställa relevanta krav i sina upphandlingar.

Idag finns tre alternativ. 1. Miljöcertifiera. 2. Projekt- och kundanpassad Miljöprofil. 3. Kombinera dessa två.

Denna kurs går igenom certifieringarna för att se vad de innehåller, men också deras begränsningar. Samt vilka ytterligare alternativ som finns i projekt.

Kursinnehåll:

  • Vad ingår egentligen i certifieringen?
  • Certifieringarnas fördelar och begränsningar
  • Greenwashing/Grönmålning
  • Projektanpassad Miljöprofilering
  • Hur kommunicerar man Hållbarhet på ett transparent och sparrande sätt?
  • Materialkunskap och praktisk byggfysik (fysiskt materialbibliotek på plats)
  • Skadeförebyggande och underhållbarhet
  • Energieffektivisering och teknik

Hållbara material & tekniker

Utifrån det åtta bord långa fysiska Hållbara material- och teknikbiblioteket tar vi oss igenom hur och vad man kan projektera och låta bygga för att en byggnad ska få ett minskat ekologiskt fotavtryck och skapa ett sunt inneklimat för brukarna.

LÄS MER

Hur fungerar materialen en och en, och sen ihop? Vad är lämpliga, och olämpliga materialkombinationer? Vilka fukt- och skaderisker kan man undvika med en bättre projektering? Och varför händer vissa av de saker som händer i standardbyggandet?

Kursen vänder sig till byggare, förvaltare och arkitekter.

Kursinnehåll

  • Sunt och mindre miljöbelastande hus, hur gör man?

SundaHuset

Inspirationsföreläsning

Jag ville bygga och bo i ett sundare hus med ett minde ekologiskt avtryck i drift. Föreläsningen om SundaHuset redogör för grundtanken, utmaningarna, medgångarna och hur det är att bo i ett hus som inte är byggt med dagens standardbyggande.

LÄS MER

Att det jag ville bygga enligt mina egna ideer skulle vara så ifrågasatt var för mig en gåta. Varför hade de som inte skulle varken betala eller bo i detta hus så många negativa åsikter om det Sunda Huset?

Idag åtta år senare har jag större förståelse för deras ifrågasättanden. Kunskapen om att bygga annat än standard är väldigt låg där ute, och då är det enklare att sätta sig på tvären än att vara öppen för möjligheterna. Samtidigt så uttrycker de som var med i processen, att det var roligt att bygga med mig, för att även jag själv ledde arbetet med öppenhet, vilja och glädje.

Föreläsningen handlar lika mycket om hur jag gick till väga från början till slut, som om att inspirera, och ingjuta lite jävlaranamma i de som önskar bygga sundare och mindre miljöbelastande istället för standarden som råder idag.