Kurser och föreläsningar

Här finns ett urval av mina kurser och föreläsningar. För mer information, kontakta mig.

Vadå inomhusmiljö..? Sund & Lönsam inomhusmiljö

Som hållbarhetsstrateg inom bygg- och fastighet så brinner jag särskilt för goda inomhusmiljöer. Vi spenderar ju upp till 90% av vår tid inomhus under vissa årstider i Sverige. Självklart ska fokus ligga på sundare, och mer lönsam inomhusmiljö.

LÄS MER

Kursen vänder sig till er som har ett behov av utökad förståelse för en god och lönsam inomhusmiljö. Hur problem inom densamma kan uppstå, och potentiella lösningar. Den ger också hela organisationer möjlighet att tala samma språk i relation till problem och lösningar istället för att beställa ytterligare en utredning som rutin då problem uppstår.

Efter avslutad kurs har du kunskap om vad som innefattas inom området innemiljö och vilka faktorer som påverkar den. Du kommer också att kunna läsa av och förstå ett utrymme bättre, och förmedla detta på ett pedagogiskt vis till kund.

Kursinnehåll:

 • Grundläggande inomhusmiljö -terminologi och funktion
 • Läsa av och förstå en inomhusmiljö
 • Materialkunskap, potential och risker
 • Utredningar, när och hur?
 • Lönsam inomhusmiljö
 • Checklistor för praktiskt arbete med inomhusmiljö

Energieffektivisera & Hållbarhet  – hur & varför?

Fler och fler har uppmärksammat behovet, och även hur man på enkla vis kan spara energi och pengar. Detta i sig kan också påverka kunders uppfattning om de företag och organisationer som producerar, levererar och kommunicerar energi. Det innebär att dessa bör vårda sina varumärken i relation till energifrågor och Hållbarhet.

LÄS MER

Bygga och renovera bättre, och utan att öka risken för efterföljande fuktskador. Hur gör man, och vad finns det att välja på om man önskar använda energi mer effektivt i en byggnad.

Föreläsning i dialogform.

Innehåll

 • Material, och byggnadsdelar & dess funktioner
 • Praktisk byggfysik och skadeförebyggande
 • Teknik
 • Utformning
 • Brukarbeteenden i drift (nudging)
 • Hållbara varumärken
 • Checklista