Kurser och föreläsningar

Här finns ett urval av mina kurser och föreläsningar. För mer information, kontakta mig.

Vadå Hållbarhet…? Miljö och hållbarhet i byggande

Hållbart planerande, byggande och förvaltande

Området hållbarhet har gått från ett kanske nödvändigt ont till att vara en prioriterad fråga inom byggbranschen. Många av dagens kunder kräver i avtal att byggentreprenören och dess medarbetare har utbildning inom området. Vad gäller, vilka möjligheter, och framförallt varför?

LÄS MER

Jag har utbildat blivande byggingenjörer i Miljö och Hållbart byggande i nio år, och innehar Sveriges största hållbara materialbibliotek. Det erbjuder inte bara deltagarna möjligheten att få känna på, fråga och delvis känna igen material och teknik, utan är ett pedagogiskt verktyg för att förklara materialsamverkan, och hur fukt och värme fungerar i de byggda husen.

Kursinnehåll:

 • Allmän miljökunskap
 • Byggsektorns miljöpåverkan
 • Nationella miljökvalitetsmål
 • Avfall, rutiner för hantering av farligt avfall
 • Byggvarudeklarationer & Säkerhetsdatablad
 • Samhällets miljökrav & Miljöbalken
 • Hållbart byggande, miljöklassning av hus
 • Energiteknik & effektivisering
 • Materialdatabaser
 • Miljöplaner, miljöledning
 • Det Hållbara varumärket
 • Hållbara medarbetare

Vadå Hållbarhet…? Hållbarhet i fastighetsförvaltning

Hållbarhetsarbetet står idag högt upp på fastighetsbolagens dagordningar. Det sträcker sig från långsiktiga och ekonomiskt förutsägbara underhållsplaner, till energieffektivisering, miljöhänsyn, inkludering, skapandet av sociala mötesplatser och trygga flöden i både bostadsområden och på kommersiella ytor.

LÄS MER

All fastighetspersonal hos de större fastighetsbolagen förväntas ha koll på hållbarhetsfrågorna. Mindre förvaltningsbolag kommer att ställa om så snart de anställt en förvaltare med kunskap och engagemang i frågorna. Med kursen i bagaget är man mycket väl förberedd på hur man konstruktivt hanterar Hållbarhet i framkant, eller påbörjar sitt Hållbarhetsarbete.

Kurserna inkluderar även Hållbart ledarskap och positiv styrning för att kunna manövrera både medarbetare, kunder och leverantörer i rätt riktning.

Kursinnehåll

Kurserna anpassas efter kundens specifika behov, och kan inkludera bl a:

 • Nationella miljömål
 • Ekosystemtjänster
 • Miljöbalken
 • Inomhusmiljö
 • Energieffektivisering
 • Material och underhåll
 • Avfallshantering
 • NKI  & det hållbara varumärket
 • Inkludering & hyresgästdialoger
 • Sociala & hållbara krav vid upphandling
 • Trygghetsskapande åtgärder & BID
 • Nudging & positiv styrning

Hållbart ledarskap – Positiv och inspirerande styrning

Alla organisationer ska kunna hantera Hållbarhetsfrågorna direkt eller indirekt genom att delegera behoven av insatser.

LÄS MER

Många medarbetare uttrycker idag en brist på trovärdigt Hållbarhetsarbete i företagens ledning, och det skaver av den anledningen att samhället har i mycket stor utsträckning ställt om. Och de som inte har ställt om är väl medvetna om att de borde men saknar incitamenten, eller inte känner sig trygga med den kunskap de har inom området.

Så hur leder man både sig själv, medarbetare och kunder? Kursen lär medarbetare och organisationer att inventera, kartlägga och tydliggöra de möjligheter en organisation har att styra och ställa om. Ska man motivera till hållbara förändringar måste man både förstå, kunna walk the talk, kommunicera, och det på ett realistiskt och trovärdigt sätt. Perfektion är inte vägen, men (att sitta kvar på bänken och se tåg efter tåg passera fungerar inte längre.) Nu är det oHållbart att inte vara Hållbar.

Kursinnehåll

 • Vad ingår i Hållbarhet?
 • Hur Hållbara är vi idag?
 • Det Hållbara varumärket & förtroendekapital
 • Örat mot marken & walk the talk
 • Inkludering & representation
 • När det oHållbara händer…

Social Hållbarhet – När, hur & varför?

Social Hållbarhet är ett alldeles för viktigt begrepp för att slänga sig slarvigt med. Det har dessutom olika betydelse för olika organisationer och kundgrupper.

LÄS MER

Kursen vänder sig till de som önskar få en större förståelse för alla de ingående delarna av Social Hållbarhet, och hur man kan arbeta med frågorna konkret och praktiskt, beroende på verksamhet och kontext, då olika organisationer och platser har varierande utmaningar i sammanhanget.

Att förstå vad, och hur man kan förbättra delaktighet genom inkludering och förståelse för situationer och platser kan bara leda till starkare och långsiktigt mer lönsamma verksamheter.

Kursen är helt kundanpassad och med workshopupplägg. Med inslag av workshop.

Kursinnehåll

 • Vad är Social Hållbarhet?
 • Faktorer som bidrar till Social oHållbarhet
 • Värderingar och uppförandekoder
 • Dialog, hur och varför.
 • Vänd kostnader till långsiktiga vinster
 • BID
 • Trygghetsskapande åtgärder
 • Integration och inkludering
 • Mångfald och representation
 • Sociala krav vid upphandling
 • Sociala medier och jobbet