Förvaltarforum: Klimatdemonstration, miljöcertifiering eller the real deal?

Hej förvaltare, vad erbjuder du för hållbarhet i dag? Det är nämligen så utvecklingen ser ut. En del av ditt tjänsteutbud är att tillhandahålla en tekniskt fungerande byggnad på din fastighet, och en lagenlig dito. Släng sen in lite relationsvård.

Läs mer