Husbyggaren: Hållbart Byggande

Hållbart byggande
Att vara en del av lösningen istället för problemet

Artikelserien om material, teknik, och dess funktioner vid småhusbyggande i tidningen Husbyggaren startade med min artikel om byggmaterial för stommen. Den beskriver vad som står till buds då man ämnar projektera hållbart med perspektivet att det resursmässigt skall hålla och förvaltas över tid.

Vår värld blir både större och mindre på en och samma gång. En utveckling som skapar möjligheter. Globaliseringen gör det än mer uppenbart att vår relation till resurser är väldigt ojämlikt fördelade över klotet. Det vi tar för givet har andra inte ens en aning om att det finns, och den stora massan lockas givetvis av en livsstil och nyttjandet av resurser i samma utsträckning som vi gör här i Sverige.

Men… att klotet inte håller, vare sig resursmässigt eller i förhållande till den nedsmutsning som blir konsekvensen av vårt sätt att leva här i Sverige lär inte ha undgått någon vid det här laget. Nu gäller bara att knyta an till den hållbara potentialen vi har.

Möjligheterna ligger i kunskap och erfarenhetsutbyten, samt vår inbyggda vilja att göra goda val. Inom byggandet och förvaltandet har vi den kortsiktiga ekonomin emot oss. Vi kan inte fortsätta våra slit-ochsläng perspektiv om vi ska nå den nödvändiga uthålligheten.

Vi måste bygga så det håller, och så att det är lönsamt att förvalta under produkten, det vill säga byggnadens, hela livslängd. Vi kan alltså inte miljöcertifiera, klassificera och hylla det som inte håller minst 100 år, och som inte har en hållbar förvaltningsprognos för att slippa bygga uthålligt och hållbart.

Du läser hela artikeln om Hållbart byggande  i tidningen Husbyggaren >>

2017-07-11T09:27:26+00:00