Hur mår vi inomhus, och varför?

Hur ofta tänker vi på att det vi projekterar in i en byggnad kommer att i värsta fall göra ett barnbarn infertilt? Att barnen riskerar att få inlärningssvårigheter? Tänker vi på att någon annan kommer att drabbas negativt av det vi slentrianmässigt bygger våra hus av?

Genom ett medvetet operativt klimat, eller termiskt inomhusklimat försöker vi skapa en skön och sund komfort inomhus. Ett klimat som leder till att de som vistas i miljön under flertalet timmar har grundförutsättningen att hålla sig friska, trivas och prestera, eller återhämta sig väl. Inomhusklimatet beror på temperaturen, eller upplevelsen av den. Den är i sig beroende av distributionen, lufttemperatur, strålningstemperatur, luftrörelser som drag och placering av tilluftinsläpp, relativ fuktighet (RF), och de ingående ytskiktsmaterialens hygroskopiska och värmelagrande förmåga. Dessutom tillkommer faktorer som värmeenergi från människors ämnesomsättning, klädsel och klädernas temperatur.

Klicka på länken för att läsa hela min artikel i tidningen Husbyggaren: