Vattenteknik -och den Hållbara brukaren

Hållbarheten har kommit att bli en hygienfaktor. Och vad är det för hållbarhet vi talar om? Minskad energianvändning? Resurshantering? Avfall i fel form på fel ställe? Förgiftning av klotet? Övergödning? Fördelningsperspektiven? Människornas fysiska och psykiska hälsa? Och under vilka villkor har det vi konsumerat framställts?

Läs mer