Tidningen Trä: Träbaserad isolering

Bromsa och lagra energi med träbaserad isolering

Lång livslängd, god hållfasthet och mycket bearbetningsbart är högkvalitativa egenskaper hos trä. Dessutom är det hygroskopiskt, det har förmågan att ta upp och avge lagom mängd fukt utan att ta skada. Detta är egenskaper som även gör trä till ett utmärkt isoleringsmaterial.

Bromsa och lagra. Så kan man sammanfatta funktionen hos isolering tillverkad av träfiber. Tittar man sedan på träprodukters livscykelanalys (LCA) så blir materialets fördelar än tydligare. Trä är en betydelsefull råvara, en samhällsekonomisk rikedom. Det är en resurs som är förnyelsebar under förutsättning att råvaran förvaltas med en medvetet uthållig avverkning med ansvar för framtida tillväxt, som i det europeiska skogsbruket.

Här kan du läsa hela min artikel i Tidningen Trä >>

2017-07-11T08:49:06+00:00