Dagvatten…. det är det vatten som hamnar, eller rör vid våra utor utomhus. Det vattnet drar med sig luftförmutsning genom att vatten kondenseras/bildar droppe på luftburna partiklar. Alla luftburna partiklar är inte giftiga eller skadliga, men en del är det.

Sen är de hårdgjorda ytorna (ex vägar, tak, parkeringsplatser) ofta rätt smutsiga genom att de mellan regnen är mottagare av diverse smuts och spill (jo, det händer att fossildrivna fordon läcker), andra slänger snus (kadmium) och fimpar (kadmium bland andra) på marken som också bidrar till att mängder av tungmetaller och annat skit rinner ut orenat i våra sjöar, hav och vattendrag.

Jo, det är faktiskt så, att allt vatten som rinner ner i våra gatubrunnar går via ledning rakt ut i vår natur. Ingen som helst rening på vägen dit.

Så…. när man skrapar av färg från ett tak eller fasad så ska skraparen/blästraren ha lagt ut marktäckning för att kunna samla ihop alla giftiga (jo, färg ÄR giftigt) färgflagor och färgpartiklar så att det inte regnar på dem och gifterna sen rinner vidare. Detta enligt Miljöbalkens hänsynsregel §1 Kunskapskravet §3 Försiktighetsprincipen.

Här har vi skillnaden på utdelning direkt eller senare. Skiter du i ditt ansvar över vår miljö så känns det ingenting om du inte har kunskapen, och utdelningen blir i förlängningen en skadad motståndskraft (resiliens) i vårt ekosystem. Om du tvärtom tar ditt ansvar så vinner du direkt och långsiktigt. För att det är skönt att veta att man hör till det justare laget, OCH att man över tid skonar vårt gemensamt lånade klot.

Hannes, blivande byggingenjör i Varberg är upphovsperson till OHållbarhetsbetraktelsen.

Var Hållbar istället är du snäll <3