Eller… vill man ha egen solcell/ladda förnyelsebart, så kan man.