Med vadå?

Med medvetenhet. Det obligatoriska reningsverksstudiebesöket… och den här gången hittade jag dessa på väggen 🙂
Nyrenoverad industrihall med högt i tak och metall. Ja, sånt som höjer ljudnivån. Då är det kul att se hur det just medvetet jobbar med ljudreducering med hjälå av träullcementpaneler på väggarna. Dekorativa dessutom.

Träullcement behöver inte brandskyddas med några flamskyddande kemikalier, utan är i sig med hjälp av cementinnehållet just brandskyddade. Dessutom buffrar de fukt, vilket kan vara ytterligare en särskilt god egenskap i andra miljöer som behöver  få upp den relativa fuktigheten (RF eller RH), särskilt vintertid då inomhusluften blir torr i Sverige.

Mer ej kemiskt flamskyddade bullerdämpande tak och väggelement åt alla byggnader, och de som vistas i dem 🙂