Studiebesök… är så viktiga inslag i alla utbildningar. Välkomna avbrott i det teoretiska, och andra branschanknutnas perspektiv och kunskap. Så de som tar emot oss delar med sig av.

Sara Frölander (med kollegor på Eksta) på Erlandssons bygg visar oss deras nybyggda äldreboende med Miljöbyggnad för Eksta bostad i Kungsbacka.

På bilden nedan berättar Charlotta Berggren om termitventilation, så kallad biomimetik, där man härmar hur naturen själv skapat fiffiga lösningar. Kärt barn har många namn, termitventilation, naturlig ventilation, markföragd tilluft, hybridventilation, allt går ut på att man tar in tilluften via gångar i marken så den förkyls sommartid då marken har lägre temp än luften då. Och förvärms på vintern då marken har högre temp än luften då. Superfiffigt!! Har det själv hemma i villan och slipper värma upp inomhusluften ca 10° vintertid. Det blir en hel del ekonomisk och koldioxidvint på det 🙂 INgen borde bygga utan denhär ventilationstekniken om de har markyta att ta kanalerna, eller i skolfallen kulvertarna genom/i.

På bilden nedan är vi med Charlotta och kikar på markförlagda tilluftsventilation på Rudolf Steinerskolan i Göteborg. En fantastisk miljö som toppats med fuktbuffrande träullit i taket, och sunda färger överallt i byggnaderna.

Jodå, vi gick hukande genom röret alla i klassen 🙂

Dagen avslutas med besök på Charlottas eget ekobygge i Onsala. Den markförlagda ventilationen går i en fantastisk kulvert “bakom” huset i den nedgrävda delen av bygget. Så smart att ha ett svalt och fuksäkrande utrymme där.

Det jag vill förmedla som särskilt Hållbart med inlägget är hur generöst det är av Sara med kollegor och Charlotta att ta emot mina studerande på studiebesök. De är kunniga, engagerade och ger just fler perspektiv än mina och mina studerandes i klassrummen.