Det händer att jag tackar mina studerandes föräldrar i den skriftliga feedbacken de får på någon av deras otaliga inlämningsuppgifterna de får under mina Hållbarhetskurser. Det handlar nästan uteslutande om att den studerande fått en god uppfostran i bemärkelsen att föräldrarna lärt vederbörande att de är viktiga, och att det därför spelar roll vad de gör och inte gör.

Lägg sen till tillit till sin omvärld, som är en grundsten för att det ska bli ngt konstruktivt av vår tid på jorden. Nu är ju Hållbarhet i ropet, alla pratar om den i förhållande till sina varumärken, men det finns fortfarande de som inte lärt sig att de är viktiga, och att det därför spelar roll… om de exempelcis ljuger, eller är så ointresserade av sina jobb att de drar till med en grön logga, eller varför inte en certifiering. För många tror att köper/konsumerar/saluför de certifierat så är de fria att tralallla på. Det är man inte. Alldeles för många certifieringar har kravnivåer som gör att 30% av marknaden kan kliva in i dem (mot en avgift så klart, vinstdrivande eller ej) utan att ställa om ens 1,5 mm. Yes, you heard me.

Vi får göra fel, och vi kan inte vara perfekta. Men vårda din tillit, och ert förtroendekapital med att göra ert bästa, eller åtminstone bättre. Skönmåla inte, gör bara så gott du kan. Var intresserad, för Hållbarhet är här för att stanna, var så säker.

Mer av “The real deal” till så många som möjligt!!