Av glädje. Ju äldre jag blir, desto tydligare syns det STORA i det lilla. Jag tror det räcker så för det här inlägget.