Visste du att Demokrati ingår i Hållbarhet?

Det är inte alla som gör det. Det trallas på med ekonom, ekologi och social hållbarhet (som egentligen skulle kunna heta inkludering vid det här laget). Men utan möjlighet att påverka, och då alla människors möjlighet att påverka så finns ingen Hållbar utveckling alls. Det är bara ett litet moment 22 i sammanhanget… och det är att det är demokratiskt att låta även de som vill avskaffa Demokrati och allas möjlighet att påverka’s komma till tals. Man kan också säga att det är en av de saker som svider med Demokrati. Jo… en sak till… det svider att de som hänger på flashback också innehar rösträtt. Baksidan av Demokrati.

Klyschan, röstar vi bort demokratin, vilket fler och fler länder i exempelvis Europa gör, då kan man inte rösta tillbaka den. Så det kräver vårt allra mest storsinta del av oss själva att tolerera att det finns de som inte tycker att Demokrati är värt någonting.

Det är valår… och mitt sista ord till min Varbergsklass var att “gå och rösta, det spelar ingen roll vad ni röstar på, bara ni går och röstar”.