Att det inte behövs påpekas att ju fler vi är tillsammans tillsammans tillsammans, ju gladare vi bli. Men dessvärre är det inte riktigt så överallt. Av den anledningen så behövs såna här stafettpinnar så att det blir den nya uppdaterade och konstruktiva normen.