Det är precis så

här det ska se ut i ett Miljöhus. Man ska inte känna för att göra som i ett av mina ex soprum, där han med flera bara öppnar dörren och slänger mer eller mindre pricksäkert in sitt avfall. Är situationen sån… (inte snyggt och prydligt) ja då finns heller inget incitament till självrespekten Sopsortering.
Men är det så fint som i Christoffers soprum, ja då är man ju en Miljömupp om man inte sorterar.

Fler fina Miljörum, och färre Miljömuppar åt folket 🙂