Jante é död, jo det är sant 🙂

Inte helt ofta man kan glädjas ån någons frånfälle, men just Jante är ingen att sörja. För vi är lika bra allihop, och att visa uppskattning för andra och annat inför andra, det är en god och modig egenskap som i sig bör lyftas.

Hade en fantastiskt klass med blivande byggkalkylsingenjörer i Uppsala. Klassen var stingslig av sin höga ambitionsnivå, och jag bara älskar när de studerande tar sina studier och sina framtida karriärer på största allvar, för det gagnar precis ALLA. Dem själva, branschen de skall in i, deras kommande arbetsgivare, deras arbetsgivares kunder, och samhället i stort som får avkastning för den investerade skattepengen. Å jag fick fina blommot och ekologisk ”dryck”. Så uppskattat!!

Mer uppskattning från alla, till alla <3