Ja, det är så goodwill funkar.

Ekologiskt och faitrade vid kaffeinköp -> bättre levnadsförhållanden för den som producerat kaffet, och för jorden där kaffebönan växte till.

Kaffesumpen bortskänktes med instruktion till var (på Hipsters-vilja-odla-söder) det kommer till nytta -> ekologiskt jordförbättringsmedel -> bättre tillväxt på det man odlar -> enklare än att åka och köpa näringstillförsel när det finns på fiket runt hörnet -> något att prata om med sina odlande-hopsterskompisar -> fler hämtar kaffesump/avfall och cirkulerar avfallet -> fiket och de som jobbar där blir lite nöjda för att det är skönt att vara konstruktiv, god och generös -> fiket får minskat avfall att hantera -> alla vet hur illa kaffesump luktar i soputrymmen -> minskade kostander för cafét i avfallshantering -> bra för varumärket att vara Hållbara och Generösa.

Hur många vinnare blev det?

Jag får ihop det till 13 vinnare på ett och samma led.

Mer vinnare till dig och mig 🙂