februari 2018

Pantbulle

Incitament eller Nudging? Vissa människor får oss andra att bara följa, vi märker inte ens hur vi bara sveptes med och "av egen vilja" vill göra det som nu kommer att ske... Nej, jag har [...]

Den OHållbara okunskapen

Dagvatten.... det är det vatten som hamnar, eller rör vid våra utor utomhus. Det vattnet drar med sig luftförmutsning genom att vatten kondenseras/bildar droppe på luftburna partiklar. Alla luftburna partiklar är inte giftiga eller skadliga, [...]