Husbyggaren: Tegel – alla tiders byggmaterial

Tegel – alla tiders byggmaterial

Det finns inget annat än just tegel som kan täcka in så många olika delar av en byggnads behov av material, gammal befintlig byggnad som nyprojekterad. Materialet stäcker sig ända från avloppsrör, via stabila stommar till skorstenskrön. På det stora hela handlar det om temperatur, tid, lera och sand för att få ändamålsenligt tegel.

Hållbart kan inte sammanfattas bättre än summan av alla tegelegenskaperna. Hållfast då det klarar hög belastning. Hygroskopiskt – tar upp och avger fukt – utan att ta skada under förutsättning att det har möjlighet att torka ut. Teglet fungerar särskilt bra som ackumulerande fukt- och temperaturbärare. I en stomme bromsar det hög värmeinstrålning, sedan släpper tegelstommen långsamt ifrån sig den lagrade värmen då den omgivande temperaturen sjunker.

På samma sätt klarar en tegel – eller putsad tegelvägg – att buffra fukt och sedan släppa fukten till omgivningen när den relativa fuktigheten, RF, sjunker. Det man kan kalla ett gynnsamt hygrothermiskt (1) förlopp. Inomhus mår vi som bäst i RF-nivåer mellan 40-60 procent så att våra slemhinnor och hud utgör det motståndskraftiga skydd vi behöver.

Läs hela artikeln om Tegel – alla tiders byggmaterial på Husbyggaren:

2017-07-11T08:36:55+00:00