Generositet

Studiebesök... är så viktiga inslag i alla utbildningar. Välkomna avbrott i det teoretiska, och andra branschanknutnas perspektiv och kunskap. Så de som tar emot oss delar med sig av. Sara Frölander (med kollegor på Eksta) [...]